Η τοποθέτηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι στην κατασκευή αφού αυτή κρίνει το τελικό αποτέλεσμα στην πρακτική εφαρμογή του.

Άριστα εκπαιδευμένα συνεργεία τοποθέτησης αντικαθιστούν παλαιά κουφώματα ή τοποθετούν νέα με τις καλύτερες συνθήκες καθαρότητας,φροντίδας και προστασίας του χώρου.

Τα κουφώματα τοποθετούνται με βίδες γαλβανιζέ ή ανοξείδωτες, ενώ στην περίπτωση που τοποθετούνται ψευτόκασες αυτές είναι γαλβανιζέ.

Στη θερμοδιακοπή η τοποθέτηση γίνεται πάνω σε πλαστικά τακάκια.

Οι αρμοί μεταξύ κουφώματος και τοίχου ή ψευτόκασας πληρούνται και στεγανοποιούνται.

Τα κουφώματα μεταφέρονται συσκευασμένα, ώστε να μην προκαλούνται φθορές.